Corona – nieuws

In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van het Covid-19 (Corona) virus tegen te gaan. Het aantal besmettingen neemt dagelijks toe. onze praktijk is hier alert op. We nemen maatregelen om onze zwangeren, hun baby’s en de verloskundigen zoveel mogelijk te beschermen.

Op deze pagina en via Facebook houden wij jullie op de hoogte van het huidige adviezen in verband met het Corona virus. Deze adviezen kunnen elke dag aangepast worden als dat nodig is. We proberen jullie zo goed mogelijk te informeren. Houdt onze website en facebookpagina in de gaten.
Meer informatie over het Corona virus is ook op de website van het RIVM te vinden.

–Corona Update – 10 augustus 2021: —

Goed nieuws! Vanaf gisteren dragen wij geen mondmasker meer. uiteraard mag je aangeven als je het toch fijn vindt als wij een mondmasker dragen.

Je mag naar de controles, naast je partner en eventuele kinderen, één extra (volwassen) persoon meenemen!

De maatregelen in het Beatrixziekenhuis zijn vanaf vandaag ook versoepeld:

 • Bij je bevalling mag er, naast je partner, nog één volwassen bezoeker aaanwezig zijn;
 • Als je bent opgenomen op de afdeling verloskunde dan mag je partner 24 uur per dag bij je blijven;
 • Er zijn elke dag 2 bezoekuren: Tussen 15:30 en 16:30 en tussen 19:00 en 20.00uur. Tijdens deze bezoekuren mag er anast je partner nog één volwassen bezoeker en twee kinderen jonger dan 18 jaar komen;
 • Bezoekers mogen elkaar tijdens het bezoekuur niet afwisselen. Zo voorkomen we drukte in het ZH

In het ziekenhuis is het ook niet meer verplicht om een mondmasker te dragen. We vragen je wel om 1,5 meter afstand te houden. Lukt dit niet, dan vragen we je om wel een mondmasker op te zetten.

Wij zijn er blij mee!

–Corona Update – 21 januari 2021: —

Beste zwangere,

Naar aanleiding van de laatste persconferentie en de nieuwste maatregelen een bericht van ons.

Allereerst willen we jullie laten weten dat ook wij het lastig vinden dat er zoveel maatregelen zijn waar we ons aan moeten houden. Wat moet het soms dubbel zijn voor jullie om zwanger te zijn in deze tijd! We  kijken er samen met jullie enorm naar uit dat alles eindelijk weer “gewoon” is.

Met de komst van de avondklok willen we benadrukken dat we ten alle tijde bereikbaar blijven voor jullie. Blijf daarom gewoon bellen bij klachten of bezorgdheid. Samen met jullie beslissen we dan of telefonisch contact genoeg is, of dat er een bezoek aan de praktijk of bij jullie thuis nodig is. Als dienstdoende verloskundige kunnen wij gewoon ons werk doen.

Als je dan zelf de deur uit moet om naar de praktijk te komen of wanneer je naar het ziekenhuis moet, dan mag dit gewoon, maar dien je wel dit formulier bij je hebben:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok

Tip: print dit formulier uit of sla dit op je telefoon op, zodat je direct de weg op kunt mocht dit nodig zijn. Een eigen gemaakte verklaring is namelijk niet geldig.

Ook al blijft het lastig, toch vragen we om zoveel mogelijk alleen te blijven komen naar de controles. Voor de echo’s en/of belangrijke gesprekken mag je partner mee, maar mensen buiten het gezin (opa’s, oma’s, vriendinnen…) mogen helaas niet meekomen. Kom ook liever niet samen met andere kinderen uit jullie gezin. Zijn er bijzondere omstandigheden, overleg dan voor je komt even met ons.

Op Facebook / Instagram zullen we regelmatig een update plaatsen, dus als je dat in de gaten houdt, ben je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Wees een beetje lief voor jezelf en je partner in deze lastige tijd. En probeer ondanks alles het mooie te ontdekken om je heen!

Martine, Susanne, Coraline en Annet

–Corona Update – 30 september 2020: —

Beste zwangeren en partners,
Zoals jullie weten zijn er eergisteren nieuwe maatregelen afgekondigd voor de komende periode. Ook wij zullen helaas weer wat scherper moeten zijn. In principe blijft de zorg gewoon doorgaan zoals jullie gewend zijn van ons. Alle echo’s, controles etc. blijven dus doorgaan.
Om te begrijpen waarom wij de maatregelen weer wat moeten aanscherpen is het goed om iets meer te weten. Op het moment dat wij langer dan 15 minuten, onbeschermd, nauw contact (d.w.z <1,5 mtr) hebben gehad met een besmette persoon, moeten wij 10 dagen in thuisquarantaine. Jullie begrijpen dat dit de continuïteit van de zorg in gevaar brengt vanwege ons kleine team.
Daarom gelden vanaf nu de volgende maatregelen:

 • We vragen jullie om vanaf nu weer zoveel mogelijk alleen te komen. Partners zijn wel welkom bij de echo’s en belangrijke gesprekken, zoals het gesprek over de bevalling. Kinderen het liefst niet mee. Overleg gerust als je denkt dat het belangrijk is dat je partner wel meekomt.
 • Ook zullen wij vanaf vandaag tijdens sommige contactmomenten een mondkapje gaan dragen. Dit kan tijdens het spreekuur zijn maar ook tijdens de bevalling.

Verder blijft natuurlijk gelden: heb je klachten of ben je in afwachting van een testuitslag, dan blijf je thuis.

We hopen op jullie begrip en we hopen ook dat we weer snel terug kunnen naar de normale situatie. 

Hartelijke groet, Henriëtte, Martine, Susanne en Coraline 

–Corona Update – 15 juni 2020: —

Beste zwangeren,

Vanaf vandaag versoepelen we de maatregelen weer een beetje. Wat verandert er?

 • Partners zijn weer welkom bij alle controles mits ze geen Corona-klachten hebben. We vragen jullie wel om hier verstandig mee om te gaan. Kinderen, familieleden, vrienden etc. kunnen dus nog niet mee. 
 • In de kraamperiode komen we nog weer wat vaker langs; we gaan in principe drie bezoekjes afleggen en zullen jullie daardoor dus minder bellen en weer meer zien. Dit zullen we wel met jullie afstemmen en kijken waar behoefte aan is. Voorop staat nog steeds dat we goede zorg willen geven en dat betekent dat we, waar nodig, natuurlijk extra komen!

Heb je vragen? Stel ze ons gerust!

–Corona Update – 12 mei 2020: —

Beste zwangere en partner,
In de eerste plaats hopen we dat jullie allemaal gezond zijn en blijven! De afgelopen weken hebben we veel gevraagd van jullie. Daar zijn wij ons zeker van bewust. Het heeft echter wel geleid tot het kunnen blijven geven van de noodzakelijke verloskundige zorg. Er waren weinig zieke collega’s en nauwelijks zieke zwangeren. Iets waar wij heel blij mee zijn!

Zoals jullie weten hebben afgelopen week de beroepsverenigingen van ons en die van de gynaecologen meer ruimte gegeven om de maatregelen te versoepelen. De media was ons helaas voor en lieten geen ruimte voor ons om na te denken hoe we de zorg het beste in deze regio kunnen vormgeven. Afgelopen middag is er overleg geweest met het crisisteam van het ziekenhuis en de verloskundigen in onze regio. Er is gekeken naar wat er, in dit stadium van de pandemie uitbraak, maatschappelijk en medisch, veilig mogelijk is qua uitbreiding van de verloskundige zorg. Het is namelijk belangrijk om rustig uit te gaan breiden om het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. We gaan de versoepelingen doorvoeren met ingang van vandaag. Per 1 juni willen we, als het kan, verder versoepelen. We maken dit natuurlijk zo snel mogelijk bekend aan jullie!

Maatregelen vanaf 11 mei 2020

 • Partners mogen mee naar de volgende echo’s: de vitaliteitsecho, termijnecho en de 20-weken echo en evt groeiecho’s;
 • Alle pretecho’s zijn weer toegestaan;
 • Alleen je partner mag mee naar de echo’s, kinderen, familie, vrienden etc mogen niet mee;
 • We gaan het aantal controles weer omhoog brengen, de telefonische controles vervallen, alle controles gaan weer op de praktijk plaatsvinden;
 • Bij een gewone controle vragen we je om zonder je partner te komen;
 • Bij een bijzondere afspraak, zoals het gesprek over de bevalling mag je partner wel weer meekomen, overleg dit even van tevoren met ons;

Controles in het ziekenhuis:

 • Bij de volgende echo’s mag je partner mee: de vitaliteitsecho, termijnecho en de 20-weken echo.
 • Bij de normale controles vragen we je om zonder je partner te komen
 • Bij een bijzondere afspraak waarbij beleid wordt besproken mag je partner wel mee, overleg dit van tevoren met de gynaecoloog.

Thuis bevallen:

 • Naast je partner mag er nog één extra iemand aanwezig zijn

Ziekenhuisbevalling:

 • Alleen je partner mag hierbij aanwezig zijn (verdere versoepelingen voor het ziekenhuis worden na morgen bekend gemaakt)

Na de bevalling:

 • In de kraamweek mag er naast de kraamverzorgster 1 persoon per dag extra langskomen
 • Als de kraamverzorgster weg is, mag je conform de richtlijnen van het RIVM, weer kraambezoek ontvangen
 • Wij komen ook weer wat vaker langs in de kraamweek, het streven is 2 bezoekjes, de rest doen we telefonisch
 • De nacontrole is individueel en op de praktijk

–Corona Update – 24 maart 2020: —

Update gehoortest!
Vanaf vandaag (24 maart) wordt de gehoorscreening bij jullie baby’s tijdelijk niet uitgevoerd. Dit komt door de uitbraak van het coronavirus.
Het uitstel geldt in ieder geval tot en met 6 april. De betrokken partijen onderzoeken nu hoe de gehoorscreening alsnog kan plaatsvinden. Jullie worden geïnformeerd zodra er meer bekend is.
De gehoorscreening wordt meestal uitgevoerd samen met de hielprikscreening. De hielprik blijft wél doorgaan. Een tijdige hielprik is noodzakelijk, omdat de ziekten die de hielprik opspoort snel behandeld moeten worden. Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is ook belangrijk, maar kan langer wachten.

Waarom tijdelijk geen gehoorscreening?
Een belangrijke reden voor deze keuze is om de kans op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Dit bereiken we door het huisbezoek zo kort mogelijk te houden. Ook kan op dit moment de vervolgdiagnostiek en behandeling vaak niet plaatsvinden als er een afwijkende uitslag van de screening is. Daarom wordt er tijdelijk gestopt met de gehoorscreening.
Samen met andere partijen wordt onderzocht jullie baby’s de gehoorscreening later alsnog kunnen krijgen.

Wil je meer lezen of heb je vragen? Kijk dan op deze website.

–Corona Update – 21 maart 2020: —

Wat een heftige en ingewikkelde tijd is het, nu het Corona virus zo snel om zich heen grijpt. Diverse maatregelen volgen elkaar in een snel tempo op, ook in de verloskunde. In onze regio is het goed om te melden dat alle verloskundige praktijken nauw onderling samenwerken in deze situatie. Ook is er veel overleg met het Beatrix Ziekenhuis.

We begrijpen dat dit veel van jullie als aanstaande ouders vraagt. We merken, dat het ons ook aan het hart gaat dat we de zorg niet kunnen geven, zoals we het eigenlijk zouden willen en zoals we het jullie gunnen.

Voor de veiligheid van iedereen zijn er verregaande maatregelen nodig, die direct invloed hebben op hoe jullie de zwangerschap beleven. We willen graag benadrukken, dat ondanks alle maatregelen, we per persoon blijven kijken naar welke zorg passend is bij de situatie van jullie als aanstaande ouders.

Gelijk willen we jullie ook bedanken voor jullie medewerking: in het meedenken in hoe we aan goede mondmaskers kunnen komen, in het alleen naar de controle komen, in het begrip wat jullie laten zien wanneer er een pretecho niet door kan gaan, in het meedenken wanneer een kraamvisite telefonisch kan en noem maar op. We zijn blij met jullie!

Omdat er ook in de verloskunde veel verandert aan adviezen, hebben we de nieuwste maatregelen voor jullie op een rij gezet. Maar allereerst blijft gelden:

 • Kom NIET zomaar naar de praktijk voor een controle of echo als je klachten hebt als verkoudheid/keelpijn/hoesten en/of koorts. Bel eerst met de dienstdoende verloskundige voor advies
 • Kom alleen naar je controle. Neem geen andere kinderen mee. Je partner kan mee na overleg met ons en dan alleen als hij/zij geen klachten en/of koorts heeft. Videobellen is een alternatief, zodat je partner het consult toch mee kan beleven.
 • De echt noodzakelijke zorg wordt gewoon gegeven, uiteraard passend bij je persoonlijke situatie. Pretecho’s komen te vervallen. Het controleschema wordt aangepast.
 • Waar mogelijk worden controles in de zwangerschap en in het kraambed telefonisch gedaan. Dit om contact momenten tot een minimum te beperken.

Welke maatregelen zijn erbij gekomen:

 • Je partner komt alleen mee naar je controle na overleg met ons en alleen als hij/zij geen klachten heeft als verkoudheid/keelpijn/hoesten en/of koorts.
 • Wanneer je zwanger bent en je bent ziek, proberen we je controle uit te stellen tot je weer beter bent. Wanneer je toch een controle thuis nodig hebt, zullen wij met beschermende middelen als masker, bril, handschoenen en zo nodig een heel pak of schort je controle doen.
 • Wanneer een zwangere besmet is met het Corona-virus en ze gaat bevallen, is dit reden om in het ziekenhuis te bevallen. Dit omdat we de baby tijdens de bevalling goed in de gaten willen houden. Hiervoor wordt dan een verloskamer compleet ingericht met alle bescherming, ook de zorgverleners zullen in dit geval in “volledig pak” met masker/bril etc werken. Als zwangere krijg je dan ook een mondmasker voor.
 • Op dit moment is het nog mogelijk om zonder medische indicatie, op eigen keuze in het ziekenhuis te bevallen. In deze omstandigheden is het wellicht goed om een thuisbevalling te overwegen wanneer je gezondheid en zwangerschap dit veilig toe laten.
 • Bij een ziekenhuisbevalling mag er maar 1 persoon mee als begeleiding. Dit zal meestal de partner zijn. Ook een doula of geboortefotograaf is niet toegestaan bij een ziekenhuis bevalling. Familie mag niet in het ziekenhuis wachten tijdens de bevalling en kunnen niet op bezoek komen. Alleen de partner mag op kraambezoek komen.
 • Wanneer een partner besmet is met het Corona-virus mag hij/zij niet mee met een ziekenhuis bevalling of op bezoek komen. Dit is een heel heftige maatregel, waarvan we hopen dat dat moment niet komt.
 • Wanneer je kraamzorg krijgt, mag er geen kraamvisite komen wanneer de kraamverzorgende in huis is. Dit om de kraamverzorgende te beschermen, zodat zij hun werk kunnen blijven doen.
 • Denk goed na over kraamvisite. Stel het bijvoorbeeld voorlopig uit. Laat bezoek wat je toch laat komen, handen wassen bij binnenkomst. Niet zoenen als begroeting. Laat de baby niet van de ene naar de andere persoon gaan, maar laat deze in bed of bij jullie als ouders. Hoe meer mensen je over de vloer krijgt, hoe meer kans dat je juist in je kraambed toch besmet raakt.

–Corona Update – 15 maart 2020: —

Onze beroepsvereniging heeft adviezen gegeven voor verloskundige praktijken. We vinden het lastig om sommige maatregelen in te voeren, maar we denken dat het wel het verstandigste is om te doen.
Naar aanleiding van deze adviezen hebben we de volgende keuzes gemaakt voor onze praktijk:

 • Onze spreekuren gaan voorlopig gewoon door. Wel zal het controleschema worden aangepast waar dit kan. Kom het liefste alleen op controle. Als je toch iemand meeneemt: maximaal 1 persoon die geen last van verkoudheidsklachten/keelpijn/hoesten en/of koorts mag hebben. We vragen jullie je andere kinderen niet mee te nemen.
 • Alle pretecho’s zullen komen te vervallen.
 • Heb je zelf last van verkoudheidsklachten/keelpijn/hoesten en/of koorts: kom NIET naar de praktijk, maar overleg eerst met ons op de diensttelefoon.
 • Kraamvisites worden aangepast: huisbezoeken worden afgewisseld met telefonisch contact waar dit kan.
 • In verband met de hygiëne hebben we het speelgoed uit de wachtkamer en spreekkamer opgeruimd. Ook de tijdschriften hebben we weggehaald.
 • We kunnen gewoon terecht in de ziekenhuizen voor je bevalling. Wel mag je maximaal 1 persoon meenemen.