Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangere vrouwen kiezen uit drie screeningstesten.

  • het SEO (structureel echoscopisch onderzoek) =20-weken echo
  • de combinatietest
  • de NIPT

Het is fijn als jullie goed voorbereid naar de eerste controle komen, lees daarom vast de website van het RIVM of kijk op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

Het SEO (20-weken echo)

Iedere zwangere heeft de mogelijkheid om bij ongeveer 20 weken een screeningsecho te laten verrichten, ook wel genoemd SEO (structureel echoscopisch onderzoek). Bij deze echo wordt de baby uitgebreid nagekeken op eventuele bijzonderheden of afwijkingen. Het is een medische echo, geen ‘pretecho’. We maken deze echo in onze praktijk in Gorinchem. Houd er rekening mee dat je lang niet alle afwijkingen op een echo zichtbaar kunt maken en een goede uitslag geen garantie is voor een gezond kind.

De combinatietest

De combinatietest bestaat uit twee onderzoeken, namelijk een bloedonderzoek en een echo. Dit onderzoek vindt plaats tussen de 11-14 weken zwangerschap. Er wordt getest op de aanwezigheid van trisomie 13 (Patausyndroom),18 (Edwardssyndroom)en 21 (Downsyndroom). Trisomie houdt in dat er van deze chromosomen drie aanwezig zijn in plaats van twee.
Dit onderzoek is een kansberekening. Heb je een verhoogde uitslag van 1:200 of meer, wordt je verwezen naar het UMC en kom je in aanmerking voor de NIPT test.

De NIPT test

De NIPT is een onderzoek waarbij bloed afgenomen wordt bij de zwangere. In het bloed van een zwangere is naast haar eigen DNA ook DNA te vinden wat afkomstig is van de placenta (dus niet van de baby zelf). Het laboratorium onderzoekt dit DNA op aanwijzingen naar afwijkingen in de chromosomen van de baby. De test kan vanaf 11 weken gedaan worden.
Je kunt kiezen tussen de “smalle” NIPT en de “brede” NIPT. Bij de smalle NIPT worden alleen de chromosomen 13,18 en 21 getest. Er wordt niet getest op andere chromosoomafwijkingen, ook wel nevenbevindingen genoemd. Bij de brede NIPT worden behalve de chromosomen van de baby ook die van de moeder onderzocht. Daarbij kunnen soms nevenbevindingen gevonden worden. Dit kunnen verschillende aandoeningen zijn, variërend van licht tot ernstig. Bij 4 op de 1000 vrouwen komt dit voor.
Wordt er een nevenbevinding gevonden, wordt je verwezen naar het UMC voor counseling en wordt een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden.

Wat zijn de kosten?

Combinatietest: €168,-
NIPT: €175,-
Deze kosten zijn voor eigen rekening en dienen voor het onderzoek betaald te zijn.